ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ

Phone number: 2221 400738

Website: https://www.sanke.gr

Address: Ιατρίδου 8, 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ

Η ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ είναι σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων. Το 1ο σύστημα που αδειοδοτήθηκε στην Ελλάδα. Το 1ο σε ποσότητες. Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 80 μονάδες επεξεργασίας Πανελλαδικά και περισσότερους από 1000 συλλέκτες μεταφορείς.

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service . More information about cookies