Categories

Search Options

Cities
Filters

Suppliers for Other services

Raza Labs

Κατασκευή Ιστοσελίδων, Online Marketing, & Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά με Εκπληκτικά Αποτελέσματα.

View

ANGRYDRONES

ΕΝΑΕΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

View

M-SPIRIT

Η M-SPIRIT, μέλος του Thessaloniki Convention Bureau (TCB) δραστηριοποιείται στον χώρο των οπτικοακουστικών συστημάτων με κύρια φιλοδοξία της να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβατές με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα έχει πετύχει να σχεδιάσει και να εξοπλίσει παραγωγές, πολλές εκ των οποίων αποτελούν σημείο αναφοράς για την διαφημιστική αγορά. Η εταιρεία μας διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και εφόδια για την παραγωγή του ζητούμενου έργου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό σε πολυσύνθετες καλλιτεχνικές παραγωγές. Αποτελούμε υπεύθυνα τον ιδανικό συνεργάτη ώστε να απεμπλακείτε από την πίεση κάλυψης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε εξολοκλήρου στις ανάγκες της εκδήλωσής σας καθώς και στις καθημερινές υποχρεώσεις που απαιτεί η διεξαγωγή της. Εξυπηρετούμε ανάγκες σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό μέσα από τα δύο υποκαταστήματά μας στην Θεσσαλονίκη και τα γραφεία μας στην Αθήνα. Από το 1998, γραμμή μας είναι να κάνουμε την διαφορά για τους πελάτες μας.

View

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Στα 40 και πλέον χρόνια της ηγετικής πορείας μας στο χώρο της εκπαίδευσης μένουμε πιστοί στο όραμά μας για μια πρωτοπόρα επαγγελματική εκπαίδευση, βασισμένη στα Διεθνή Πρότυπα. Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που διασφαλίζεται από συνεχείς επενδύσεις σε υψηλού επιπέδου συνεργασίες, οι οποίες λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος, σε νέες τεχνολογίες και σε κορυφαίες υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές. Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ πρωτοπορούμε με τη δημιουργία νέων ειδικοτήτων υψηλής απορρόφησης από την αγορά εργασίας, αλλά και τη διαρκή έρευνα αγοράς για προγράμματα εξειδίκευσης και πιστοποιήσεις υψηλού επιπέδου που θα σας ξεχωρίσουν στον επαγγελματικό στίβο.

View

Π. ΠΙΤΣΙΛΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία VENTUS CONSULTING ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και Φορείς του Δημόσιου. Κύρια εφόδια της αποτελούν η εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων και των στελεχών της, η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση και η απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της

View

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική εταιρεία στην Ελλάδα. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, παρέχοντας Ολοκληρωμένες Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 25 ετών. Υποστηρίζει περισσότερους από 5.500 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι, πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και οι σημαντικότεροι οργανισμοί του δημοσίου τομέα.

View

Α - ΕΝΕRGY INVESTMENTS INITIATIVE

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

View

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου [ΝΠΔΔ]. Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας . Πρόκειται για ένα Αυτοτελή και Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση εκλέγεται με τετραετή θητεία. Διοικείται από πενταμελή (5) Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 61 Συμβούλους. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών, που για την δραστηριοποίησή τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σήμερα σε περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και στον τομέα παροχής υπηρεσίων.

View

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και βρίσκονται στην υπό την διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Σύμφωνα με τον Ν. 3419/200, σκοπός του Επιμελητηρίου μέσα στα όρια της περιφέρειας του, είναι: Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίoυ, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και τη πρόοδο αυτής Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα

View

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Βοιωτίας. Σκοπός του είναι η προστασία της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας πάντοτε μέσα στα πλαίσια των γενικών συμφερόντων του κράτους αλλά και της εθνικής οικονομίας.

View

Ρόμβος ΕΠΕ

ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

View

VERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδ. Ε.Κ. 2/603/30.11.2011, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες: Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες: Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτες, είτε κατόπιν αιτήσεώς τους είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα Παρεπόμενες υπηρεσίες: Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφ’ όσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

View

Hellasfon Networks S.A.

H Hellasfon Networks είναι πάροχος σταθερής και ευρυζωνικής τηλεφωνίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης απο το 1999. Η εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες ,με λύσεις για τον ιδιώτη αλλά και για το γραφείο . Η Hellasfon ειναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει αποκλειστικά και μόνο ευρυζωνικές υπηρεσίες τηλεφωνίας . Συνδυάζοντας τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας με καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές , CLOUD συστήματα υπηρεσιών ,με σκοπό την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τόσο του ιδιώτη αλλά και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων ,καθώς και ολόκληρων οργανισμών.

View

VTranslations Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας

Η εταιρεία VTranslations Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας δραστηριοποιείται στον χώρο της μετάφρασης και των πολυγλωσσικών υπηρεσιών ευρύτερα από το 2011, παρέχοντας αξιόπιστες ολοκληρωμένες γλωσσικές υπηρεσίες, με τη συνεργασία πτυχιούχων επαγγελματιών του είδους που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο. Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες καθώς επίσης και υπηρεσίες διερμηνείας για επαγγελματικές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, επαγγελματικά ταξίδια κ.α., ανταποκρινόμενοι στην εξειδικευμένη κάθε φορά ορολογία.

View

Project Μ.Ε.Π.Ε - Γιάννης Κανελάκης & Συνεργάτες

Η Project ΜΕΠΕ - Γιάννης Κανελάκης & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1993. Παρέχουμε σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους φορείς υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing και διεθνούς εμπορίου.

View

VODAFONE - VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

View

Proterima esco Energy Consultants

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους τομείς της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών, του Φωτισμού, του Net Metering, των Ενεργειακών Κοινοτήτων, των Υπηρεσιών Γεωχωρικών Δεδομένων, καθώς και της Επιτήρησης και του Ελέγχου όλων των παραπάνω εφαρμογών.

View

A&S PROGROUP

To The 1st Page is a leading innovator in the SEO field. Our dedicated professionals have more than 12 years of experience within the fields of marketing, advertising, graphic design, and computer programming. Our work in the industry has demonstrated significant achievement, and while we don’t guarantee rankings, we excel at delivering value for our client sand garnered lasting results. Everything online in our days happens at the 1st page,all the traffic and sales are on the 1st page of Google,on the 1st page of Amazon,on the 1st page of Facebook. Our goal is to have our clients were everything happens,and that is at the 1st page!

View

EPENDYSISGR M.IKE

a) Οι Δραστηριότητες Παροχής Συμβουλών Διαχείρισης (ΚΑΔ : 70.2), όπως :  Δραστηριότητες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Άλλων Συμβουλών Διαχείρισης . b) Οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος , όπως :  Ξενοδοχεία και Παρόμοια Καταλύματα  Καταλύματα Διακοπών και Άλλα Καταλύματα Σύντομης Διαμονής  Χώροι Κατασκήνωσης c) Η Παραγωγή, Μετάδοση και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας d) Η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

View

Χ. Γ. Σακελλαρίδη - Ch.G.S.

Ch.G.S. Financial & Export Consultants

View

DiiD

Το SuperApp για να υπερφορτίσετε την επιχείρησή σας Χρησιμοποιώντας το νέο DiiD SuperApp, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο microapp, που ονομάζεται DiiD, για iOS και Android, το οποίο οι πελάτες σας μπορούν να συλλάβουν σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Τα εύχρηστα εργαλεία μας σάς επιτρέπουν να προσθέτετε οποιοδήποτε περιεχόμενο και ακόμη και να στέλνετε ειδοποιήσεις push στο κοινό-στόχο σας. Με τα DiiDs, έχετε άμεσα τις σχέσεις με τους πελάτες σας. Οι χρήστες απλά σαρώνουν έναν κωδικό QR ή αγγίζουν έναν σύνδεσμο και το DiiD SuperApp εγκαθιστά αμέσως το microapp στη συσκευή τους.

View

NP Ασφαλιστική

Μία εταιρία δεκαεπτά ετών που θέτει νέα δεδομένα στην ελληνική ασφάλιση Η NP Aσφαλιστική αποτελεί μία από τις νεότερες και ισχυρότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Ιδρύθηκε το 2003 με στόχο να προσφέρει κάτι καινούργιο στην ασφαλιστική αγορά. Οι βασικές αρχές της εταιρίας είναι οι: ειλικρίνεια, συνέπεια, φιλεργατικότητα, χρηστή διαχείριση Ο στόχος της είναι να προσφέρει καλά προϊόντα και άμεσες υπηρεσίες στους πελάτες της επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλή κεφαλαιακή φερεγγυότητα και κερδοφορία. Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια πάνω από 200% καθιστώντας την NP Ασφαλιστική μία από τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών προϊόντων Γενικών Ασφαλίσεων και διαθέτει και δικό της αμοιβαίο κεφάλαιο.

View

“Παναγία η Γρηγορούσα” νευροψυχιατρική κλινική

Η νευροψυχιατρική κλινική “Παναγία η Γρηγορούσα” αποτέλεσε το όραμα του αειμνήστου Παρασκευά Καραγουλιάμου και ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1958. Απώτερος στόχος της κλινικής "Παναγία η Γρηγορούσα" ήταν ανέκαθεν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής αισθητικής, η εφαρμογή σύγχρονων εγκεκριμένων θεραπευτικών μεθόδων και η υψηλή επιστημονική στάθμη των συνεργατών της, ώστε να διευρύνει τα θεραπευτικά όρια και να αποτελεί εγγύηση για την θεραπεία των ασθενών που νοσηλεύει.

View

Lv8

Παρεχόμενες Υπηρεσίες SEO Services Pay-per-click Social Media Web Analytics Web Development Video Production Email Marketing Keyword Analytics Content Management Blog Management

View

ALTI SANTORINI SUITES - ALTI SUGAR SUITES

ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, ΤΟ ALTI SANTORINI ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ. ΤΟ ALTI SANTORINI ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ 50 ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΕΞΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΕΣ ΣΟΥΙΤΕΣ ΣΤΟ ALTI SANTORINI SUITES ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΣΟΥΙΤΕΣ ΣΤΟ ALTI SUGAR SUITES , ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.

View

TrickWayEnterprises

Success Way

View

Telegeco

6932277159 - [email protected] - www.home-painting.eu - www.remap.gr www.geospace-solutions.eu ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες Συμβούλων Επενδυτικών Έργων, Οικονομολόγου, Πολιτικού Μηχανικού, Γεωπόνου, Μηχανολόγου κ.α σε αναπτυξιακά έργα, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Επιχειρείν, επιδοτήσεις σε Χρηματοδοτούμενα Έργα για Εναλλακτικό Τουρισμό, Ξενοδοχεία, άδειες για επαγγελματικούς χώρους, αλλαγή χρήσης, υπηρεσίες για ελεγκτή δόμησης, προϊόντα & Ψηφιακές Υπηρεσίες. Υποστήριξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακό πιστοποιητικό, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, κτηματολογικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, συντηρήσεις, επεκτάσεις σε επαγγελματικούς χώρους, επενδυτικά σχέδια - RD's. Η Telegeco είναι μια συμβουλευτική αναπτυξιακών έργων ΕΣΠΑ, οικονομικές τεχνικές μελέτες, διαχείριση φακέλου σε χρηματοδοτούμενο έργο παρεμβάσεων - βελτίωσης υποδομών, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων. Καλύπτουμε τη μελέτη, τακτοποίηση, τοπογραφικό, ανακαίνιση, άδεια επιχείρησης τροφίμων, εγκαταστάσεων τουρισμού, υγειονομικού ενδιαφέροντος, τεχνικοοικονομικών μελετών, περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης σχεδίασης με λύσεις με αποδεδειγμένο ιστορικό στην παροχή πολύτιμων, αποτελεσματικών και καινοτόμων συμβουλών. === ======== ==== ==== == ========== === ======== ==== ==== == ========== ==== Εστιάζουμε στην ποιότητα που βελτιώνει τις λειτουργίες και επιτρέπει νέα ανάπτυξη. Σύμβουλοι μηχανικοί παρέχουν υπηρεσίες για τεχνικές μελέτες, κτηματολόγιο, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις, φάκελο ΕΣΠΑ, εξοικονομώ αυτονομώ, τεχνικό ασφαλείας, ενεργειακά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μηχανικού, ανακαινίσεις, συντήρηση κτιρίων, επισκευές σε μετόπες. Επίσης σεμινάρια τεχνικά - γεωπονικά, υποστηρίζονται και πολύ λειτουργικά αγροκτήματα, αγροτικος τουρισμος, εφαρμογές βιολογικών καθαρισμών, άρδευση, αποστράγγιση, διαχείριση έργων, logistics, εξοικονόμηση ενέργειας, επεκτάσεις σε αναπτυξιακά έργα, ΕΣΠΑ κ.α. =================================== ==== == ========== ==== ==== == ========== ==== ======== Telegeco is investing in efficient sustainable designs that are provided for your investment professional activities. We support economic useful civil - environmental engineering consultancies, services, ICT's utilities - RD's, effective construction designs for sustainable development , safe agricultural facilities, sustainable tourism infrastructures, supportive services in food & drink shop licence, health and safety consutancies, ESPA - E.U RD's investment funded consultancies, project managemenet, environmental health protection. Useful web links www.home-painting.eu www.remap.gr www.geospace-solutions.eu www.telegeco,gr

View

Mylaki Shipping Agency Ltd.

Mylaki Shipping Agency Ltd. is a Greek limited company, established in 1982 engaged in offering agency services to all kinds of vessels. Over the years, Mylaki Shipping Agency Ltd. expanded with offices in all main Greek ports (Piraeus, Chalkis, Thessaloniki, Patras, Volos, Alexandroupolis, Kavala, Eleusis, Lavrion, Ag. Theodoroi, Yali Island) and Cyprus (Limassol). The head of Operations is run from the head office in Piraeus and the services offered, covering all the range of shipping activities as far as agency is in concern, have been recognized by both returning and new clients. Among the companies being served, on a regular basis, are all oil majors, oil traders, main cement companies, coal and wheat traders, as well as almost every managing and shipping company trading in the area. By investing in an experienced team and with hard work, the company intends to maintain its leading place in the shipping agency business and to continue its growth, with a view to expand its reach in this competitive environment. In 2022, Mylaki Shipping Agency Ltd. celebrates 40 years of providing quality services to clients, covering all the spectrum of shipping agency activities, in Greece. After 40 years, Mylaki Shipping Agency Ltd. has made an impact on the shipping agency industry, by constantly exceeding the industry standards. Our team steps into the future with the drive for continuous growth and further expansion of our activities. An ISO 9001 certificate has been issued by Lloyd’s Register for the quality assurance system, followed since 1998. In addition, the P&I Insurance coverage guarantees and is indicative of the quality of services offered. Operations Head Office 43, Iroon Polytechniou Ave., 185 35 Piraeus, Greece T: +30 210 422 3355 / F: +30 210 422 3356 [email protected] / www.mylakiltd.gr

View

THALASSA MARITIME

Η THALASSA MARITIME, ασχολείται επιτυχώς και σε καθημερινή βάση, με μια πληθώρα ναυτιλιακών υπηρεσιών (ναυλώσεις πλοίων ,πρακτορεύσεις, τροφοδοσία πλοίων, κ.α.) καθώς και υπηρεσίες στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού (αποστολή, προώθηση, εκτελωνισμός, μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων) με αξιοπιστία και ασφάλεια, και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

View

Divico Security

Στην Divico Security εδώ και 4 δεκαετίες φροντίζουμε να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την ασφάλεια του χώρου σας.

View

MODUS DCS MON. Ε.Π.Ε.

Η MODUS DCS είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση στην ιχνηλασιμότητα προϊόντων από την καλλιέργεια ως στο ράφι των S/M, στη δημιουργία καθετοποιημένων ιδιωτικών προδιαγραφών, στην αξιολόγηση εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανάπτυξη σειράς συστημάτων πιστοποίησης στην παραγωγή και στην βιομηχανία τροφίμων.

View

GKseminars Ι.Κ.Ε

Η GK seminars παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαίδευσης (management seminars) όπως: Project Management Professional (PMP®) Prep Course, χρήση MS Project, (CAPM)® preparation course, PMI – ACP (Agile) Preparation Course, Disciplined Agile Scrum Master (DASM)™ Prep Course, Associated Professional Human Resources International (aPHRi)™ Prep Course, Competency Based Training Management, Competency Based Workshops για Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις και άλλα. Στόχος της εταιρείας μας είναι η βιωματική μάθηση, η εμβάθυνση σε έννοιες του management αλλά κυρίως η απόκτηση πραγματικών και αποτελεσματικών εργαλείων απαραίτητων στην σύγχρονη επαγγελματική ζωή!

View

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΕ

ΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 και αποτελεί συνέχεια της Εταιρείας «Διάσωση Επιχειρήσεων» με κύριο σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην πρόβλεψη κινδύνων και την διαχείριση κρίσεων. Το 2017 έχοντας αρκετούς πελάτες που ξεπέρασαν επιτυχώς το στάδιο της κρίσης και θέλοντας να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της Ελληνικής επιχείρηματικότητας προχωρήσαμε στη δημιουργία τριών επιπλέον τομέων Αξιοποίησης, Πρωτοπορίας και Ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε όλο το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρειάζεται η σημερινή Ελληνική Επιχείρηση.

View

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service . More information about cookies